Polityka prywatności

Polityka prywatności
§1. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób:
DIGTRON – DIGTRON z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, przy ul.Krasińskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP: 7491959677,
Serwis – serwis internetowy należący do DIGTRON, znajdujący się pod adresem www.kooperuj.pl
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez DIGTRON na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszą Politykę Prywatności (np. Newsletter będący informacją o dodanych ogłoszeniach)
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej lub mający zdolność prawną, który korzysta z określonych funkcjonalności Serwisu oraz Usług.
Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i pozwalające Użytkownikowi na korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika pozwalający Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu (np. przy otrzymywaniu Newsletter’a).
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku DIGTRON, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez DIGTRON.
Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu DIGTRON zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu DIGTRON może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, otrzymywania ich w formie newsletterów za pomocą poczty elektronicznej oraz pomoc zainteresowanym Użytkownikom .
2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez DIGTRON. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez DIGTRON.
4. DIGTRON zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
5. DIGTRON zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny DIGTRON w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Plików Cookies używamy:
– do dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych preferencji
– w celu marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
– do świadczenia usług i zamówień
– do tworzenia statystyk oraz analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia optymalizację treści i funkcjonalności serwisu.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookie oraz mającym do nich dostęp jest DIGTRON Sp z o.o. oraz Zaufani Partnerzy czyli podmioty współpracujące z DIGTRON świadczące usługi marketingu automatycznego, oraz personalizacji kontaktu poprzez pop-up.
Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej.
Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookie) – sesyjne i stałe.
Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
7. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
8. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności.

§3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r., będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez DIGTRON z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Pani/Pana danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIGTRON z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, pod adresem: 47-200 Kędzierzyn Koźle ul. Krasińskiego 20,
2. DIGTRON ustanowił Inspektora Ochrony Danych , kontakt pisemny DIGTRON w Kędzierzynie Koźlu kontakt mailowy: biuro@kooperuj.pl; kontakt telefoniczny: 511932026.
3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
4. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres biuro@kooperuj.pl
5. W związku z tym, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)
8. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z wykonaniem treści zapytania ujętego w formularzu kontaktowym.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
10. DIGTRON szanuje prywatność Użytkowników i chroni ich dane osobowe. DIGTRON podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.
11. DIGTRON przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania z nim kontaktu oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
12. DIGTRON uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
13. W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter, DIGTRON jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

§4. Newsletter

1. Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie Newsletter’a akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.
2. Otrzymywanie Newsletter’a wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych firmy.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.
4. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newsletter’a. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników Newsletter’a ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy – w tym celu należy przesłać drogą elektroniczną informacji do DIGTRON na adres: biuro@kooperuj.pl o rezygnacji z Usługi Newsletter.
5. Newsletter DIGTRON może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. DIGTRON nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
§5. Zmiana Polityki Prywatności
DIGTRON zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Polityki Prywatności lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
a. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń
mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron
b. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym
lub technologicznym,
c. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji
sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
d. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej.

§6. Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.kooperuj.pl
2. Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 24.05.2019
 

Pomoc i wsparcie